46 Similar Sites like Iaith.org

iaith.org

Y Gymraeg ar y We

Site Popularity:
10 points

Gwasanaethau Cyfieithu ar y Pryd a Chyfieithu Ysgrifenedig - Simultaneous Translation and Written Translation Services geiriaugwyn.com

Sefydlwyd Geiriau Gwyn yn 1999 fel cwmni sydd yn darparu gwasanaeth cyfieithu Cymraeg i Saesneg. Lleolir y cwmni yn Penrhyndeudraeth Gwynedd. Darparai'r cwmni wasanaeth cyfieithu ar y pryd ac ysgrifenedig ar draws Cymru gyfan, ac hyd yn oed ymhellach. Mae'r perchennog Gwynfor Owen yn Aelod achrededig [Cyfieithu ar y Pryd] o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, ac wedi ymrwymo i ddarparu cyfieithiadau o'r safon uchaf posib. Geiriau Gwyn is a Welsh to English translation company based in Penrhyndeudraeth, Gwyned

Tags: CymraegCymruIaithGymraeg
Similarity:
100%

Uned Ddata ~ Cymru | Data Unit ~ Wales unedddatacymru.gov.uk

Uned Ddata Cymru cefnogi defnydd effeithiol o ddata - Data Unit Wales supporting effective use of data

Tags: CymraegCymruIaithGymraeg
Similarity:
100%

Menter Iaith Abertawe - menterabertawe.org

Menter Iaith Abertawe yn hyrwyddo'r Gymraeg yn lleol. Promoting the Welsh language locally.

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

tu chwith - llenyddiaeth, celf, adolygiadau, cyfweliadau, storiau tuchwith.com

tu chwith allan mae gweld y byd

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

Cymraeg Morgannwg morgannwg.org

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

Oops yrherald.co.uk

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

blogbanw blogbanw.blogspot.com

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

BlogMenai.com oclmenai.blogspot.com

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

Conwy Ifanc conwyifanc.com

Young Conwy / Conwy Ifanc - An interactive website offering information, news and a creative space for all young people aged 11 to 25 in Conwy, North Wales..

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

Llafur.org | Welcome to Llafur: The Welsh People's History Society. llafur.org

Llafur brings together people with an interest in Welsh people's history. We organise events looking at aspects of our history & publish the journal Llafur.

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

Y Cneifiwr cneifiwr-emlyn.blogspot.com

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

Penderyn penderyn.blogspot.com

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

fideobobdydd | porthi ar gaeau breision y Tiwbs fel bod dim rhaid i chi fideobobdydd.com

porthi ar gaeau breision y Tiwbs fel bod dim rhaid i chi

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

Hafan - Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru cyfieithwyrcymru.org.uk

Tags: CymruIaithGymraeg
Similarity:
85%

Blog yr Hogyn o Rachub rachub.blogspot.com

Wrthi'n cwyno ers Mehefin 3ydd, 2003

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

Y Papur Gwyrdd | Gwefan Gymraeg i'r ymgyrch byd-eang i barchu'r Ddaear – yr unig blaned sydd gennym. ypapurgwyrdd.com

Gwefan Gymraeg i'r ymgyrch byd-eang i barchu'r Ddaear - yr unig blaned sydd gennym.

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

Wicipedia cy.wikipedia.org

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

Blog Carl Morris quixoticquisling.com

Carl Morris o Gaerdydd yn sôn am yr iaith Gymraeg, cynnwys, cerddoriaeth, meddalwedd rydd, hawlfraint, Creative Commons a phethau eraill.

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

Gwenu dan Fysiau gwenudanfysiau.blogspot.com

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

Home cbac.co.uk

WJEC is a leading awarding organisation in the UK providing assessment, training and educational resources in England, Wales, Northern Ireland and elsewhere. Mae CBAC yn gorff dyfarnu blaenllaw yn y DU sy'n darparu cymwysterau, asesiadau, hyfforddiant i athrawon ac adnoddau addysgol i ysgolion uwchradd a cholegau.

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

Cymru cymru.eu.com

Cymru. Gwyliau yng Nghymru, hanes cymru, iaith cymraeg, gwyliau cymraeg, cymdeithas cymru, eisteddfod genedlaethol cymru, gweithgareddau yng nghymru.

Tags: CymraegCymruIaith
Similarity:
85%

Hen Rech Flin henrechflin.blogspot.com

Myfyrdodau Alwyn ap Huw Am Gymru y Byd a Thu Hwnt

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

RhAG rhag.net

Mae Rhieni dros Addysg Gymraeg yn ymgyrchu dros yr hawl i dderbyn addysg trawy gyfrwng y Gymraeg ar draws Cymru / RhAG (parents for Welsh medium education) campaigns for the right to receive Welsh medium education throughout Wales

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

apdyfrig: Dog Breeds Pictures HD apdyfrig.com

apdyfrig: All Dog Breeds A - Z Lists with Pictures HD. Rat-cha Dog Prazsky Krysavik Dog Mountain Mastiff Dog

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

Cymraeg ar y We - gwefan.org gwefan.org

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

Land Registry - Land Registry for England and Wales cofrestrfatir.gov.uk

UK Government Agency responsible for the House Price Index, Property Prices, Property Ownership, Title Deeds, Title Plans, Title Registers.

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

cymorth.com - llinellau ffôn Cymraeg cymorth.com

Cymorth - Llinellau Ffon Cymraeg

Tags: CymraegIaithGymraeg
Similarity:
85%

Menter Bro Ogwr | Yn hyrwyddo'r Gymraeg menterbroogwr.org

Tags: CymraegIaith
Similarity:
67%

Western Power Distribution - Hafan westernpowercymru.co.uk

Western Power Distribution is the electricity distribution network operator for the Midlands, South Wales and the South West. Please call us to report a power cut, for help or more information, or if you have any important information for us.

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

Home | Big Lottery Fund biglotteryfund.org.uk

The Big Lottery Fund gives grants to organisations in the UK to help improve their communities. The money awarded comes from the UK National Lottery.

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

Llywodraeth Cymru | Welsh Government cymru.gov.uk

The Welsh Government is the devolved Government for Wales with responsibility for the economy, education, health and the Welsh NHS, business, public services and the environment of Wales. Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru gyda chyfrifoldeb dros yr economi, addysg, iechyd a GIG Cymru, busnesau, gwasanaethau cyhoeddus ac amgylchedd Cymru.

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

brdev8.co.uk brdev8.co.uk

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

The National Eisteddfod of Wales | National Eisteddfod eisteddfod.org.uk

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

Talu am fagiau Cymru | Carrier bags charge Wales carrierbagchargewales.gov.uk

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

Wales Millennium Centre wmc.org.uk

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

Hafan - Hawlfraint Comisiynydd Plant Cymru complantcymru.org.uk

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn diogelu a hyrwyddo hawliau plant yng Nghymru, ac yn codi llais ar faterion sy'n bwysig i blant a phobl ifanc.

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

walesindex.co.uk walesindex.co.uk

See related links to what you are looking for.

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

.cymru .wales - Our Home Online domainforwales.org.uk

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

Hafan | Amgueddfa Cymru amgueddfacymru.ac.uk

Teulu o saith amgueddfa trwy Gymru yw Amgueddfa Cymru. Mae pob aelod o'r teulu'n cynnig cipolwg unigryw ar ein hanes, ac yn rhannu gwerthoedd cyffredin Amgueddfa Cymru - sef dysg a rhagoriaeth.

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

MEU Cymru - Welsh technology and tradition - songs, tunes and technology - Traddodiad Cymraeg - alawon caneuon a chyfriadureg meucymru.co.uk

Cysill the spellchecker, Welsh computer guidance, Welsh songs, Welsh tunes, Cerddoriaeth Draddodiadol, Caneuon, Alawon, Cyngor cyfrifiadurol, Telyn werin, Welsh harp

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

Index of / allwalesconvention.org

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

Hanes, treftadaeth a thraddodiadau casgliadywerincymru.co.uk

Dewch i ddarganfod mwy am Gymru trwy luniau, casgliadau...

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

Hafan | Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru cbcdc.ac.uk

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

News Wales > newswales.co.uk

News Wales is a daily updated Welsh news resource covering the Principality. Search or browse the extensive archive.

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

Bythynnod Gwyliau Cymru - Y Gorau o Gymru ygorauogymru.co.uk

Bythynnod Hunan Ddarpar 4 a 5 Seren ar hyd a lled Cymru, yn cynnwys Sir Benfro, Gorllewin Cymru, Pen Llyn ac Eryri, Gogledd Cymru, Gwyr, Caerdydd a'r Canolbarth. Gellir archebu arlein neu dros y ffôn.

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%

Home : Careers Wales careerswales.com

Tags: CymraegCymru
Similarity:
50%
Analyzed Keywords
Org Iaith Gymraeg Cymru Cymraeg
Similar Searches