31 Similar Sites like Cafc.cymru

CAFC - Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Site Popularity:
10 points

Language: English

Hafan - Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru cyfieithwyrcymru.org.uk

Tags: CymdeithasCymruGymdeithas
Similarity:
55%

Gwasanaethau Cyfieithu ar y Pryd a Chyfieithu Ysgrifenedig - Simultaneous Translation and Written Translation Services geiriaugwyn.com

Sefydlwyd Geiriau Gwyn yn 1999 fel cwmni sydd yn darparu gwasanaeth cyfieithu Cymraeg i Saesneg. Lleolir y cwmni yn Penrhyndeudraeth Gwynedd. Darparai'r cwmni wasanaeth cyfieithu ar y pryd ac ysgrifenedig ar draws Cymru gyfan, ac hyd yn oed ymhellach. Mae'r perchennog Gwynfor Owen yn Aelod achrededig [Cyfieithu ar y Pryd] o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, ac wedi ymrwymo i ddarparu cyfieithiadau o'r safon uchaf posib. Geiriau Gwyn is a Welsh to English translation company based in Penrhyndeudraeth, Gwyned

Tags: CymdeithasCymruGymdeithas
Similarity:
55%

www.llennatur.com | Gwefan naturiaethwyr a phobl Cymru llennatur.com

Tags: CymdeithasCymru
Similarity:
52%

trac folk development for Wales trac-cymru.org

traditional music from Wales cerddoriaeth draddodiadol o Gymru

Tags: CymdeithasCymru
Similarity:
52%

teledwyr.com teledwyr.com

Tags: CymdeithasCymru
Similarity:
52%

Welsh Curling Association | Cymdeithas Cwrlio Cymru welshcurling.org.uk

Tags: CymdeithasCymru
Similarity:
52%

Welsh Netball - Pel Rwyd Cymru welshnetball.co.uk

Welsh Netball Association ~ Cymdeithas Pêl-Rwyd Cymru. The Welsh Netball Association was founded in 1945, though it is known that organised netball was played in Wales in the 1930s. The aims of Welsh Netball have always been to promote, encourage and further the game of netball in Wales.

Tags: CymdeithasCymru
Similarity:
52%

Cymru cymru.eu.com

Cymru. Gwyliau yng Nghymru, hanes cymru, iaith cymraeg, gwyliau cymraeg, cymdeithas cymru, eisteddfod genedlaethol cymru, gweithgareddau yng nghymru.

Tags: CymdeithasCymru
Similarity:
52%

Welcome to Railfuture Wales - Croeso i Railfuture Cymru railfuturewales.org.uk

Tags: CymdeithasCymru
Similarity:
52%

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru | Welsh Local Government Association wlga.gov.uk

Welsh Local Government Association, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tags: CymdeithasCymru
Similarity:
52%

Caer Las caerlas.org

Caer Las is a registered charity dedicated to tackling the cause and effect of social exclusion in Wales.

Tags: CymdeithasCymru
Similarity:
52%

Home : Careers Wales careerswales.com

Tags: CymdeithasCymru
Similarity:
52%

Plaid Cymru Gogledd Cymru plaidgogleddcymru.blogspot.com

Tags: CymdeithasCymru
Similarity:
52%

Politics Cymru politicscymru.blogspot.com

Tags: CymdeithasCymru
Similarity:
52%

BlogMenai.com oclmenai.blogspot.com

Tags: CymdeithasSioeGwledig
Similarity:
41%

Penderyn penderyn.blogspot.com

Tags: CymdeithasSioeGymdeithas
Similarity:
41%

CPRW - The Campaign for the Protection of Rural Wales cprw.org.uk

Tags: CymruGwledig
Similarity:
38%

Croeso i dudalen Catref Cyngor Cymuned Llansannan llansannan.org

Welcome to the home page of Llansannan Community Council

Tags: CymdeithasSioe
Similarity:
38%

Ceredigion Wesh Pony & Cob Association ceredigionwpca.com

Tags: CymdeithasSioe
Similarity:
38%

Cymdeithas y Cymod cymdeithasycymod.org.uk

Cymdeithas y Cymod, the Fellowship of Reconciliation in Wales

Tags: CymdeithasGymdeithas
Similarity:
36%

Gwaith Maes - Hafan gwaithmaes.org

Gwaith Maes

Tags: CymdeithasGymdeithas
Similarity:
36%

Rondo Media rondomedia.co.uk

Tags: CymdeithasGymdeithas
Similarity:
36%

Hafan/Home Capel Y Garn capelygarn.org

Gwefan Capel Y garn, Bow Street, Ceredigion, Gwefan Capel y Garn, Pen-y-garn, Bow Street, Ceredigion,

Tags: CymdeithasGymdeithas
Similarity:
36%

Conwy Beekeepers – Gwenynwyr Conwy conwybeekeepers.org.uk

Tags: CymdeithasGymdeithas
Similarity:
36%

Darganfod | Cyfarfod Cyfoes Cymraeg darganfod.net

Cyfarfod Cyfoes Cymraeg

Tags: CymdeithasGymdeithas
Similarity:
36%

Y Gymdeithas | Cymdeithas Edward Llwyd cymdeithasedwardllwyd.org.uk

Tags: CymdeithasGymdeithas
Similarity:
36%

Cymdeithas Morrisiaid Môn morrisiaidmon.co.uk

CYMDEITHAS MORRISIAID MÔN, Diben y Gymdeithas hon yw hyrwyddo ymchwil i bob agwedd ar weithgareddau diwylliannol ac ysgolheigaidd y Morrisiaid

Tags: CymdeithasGymdeithas
Similarity:
36%

Hafan | Cymdeithas yr Iaith Gymraeg cymdeithas.org

Tags: CymdeithasGymdeithas
Similarity:
36%

Catering, Welsh Food, Events, Food Competitions, Professional Professional, Chefs, Wales welshculinaryassociation.com

Welsh Culinary Association, Offering Catering Events, Exciting Food Competitions, Promoting excellence in the Art of professional cookery in Wales

Tags: CymdeithasGymdeithas
Similarity:
36%

ysgol hermon school ysgolhermon.org.uk

Tags: CymdeithasGymdeithas
Similarity:
36%

The Fellowship of the Lord's Day in Wales / Cymdeithas Dydd yr Arglwydd yng Nghymru lordsdayinwales.co.uk

The Fellowship of the Lord's Day in Wales, Cymdeithas Dydd yr Arglwydd yng Nghymru, HWN YW Y SANCTAIDD DDYDD, This is the Day the Lord Gave us, Etifeddiaeth, Inheritance

Tags: CymdeithasGymdeithas
Similarity:
36%
Analyzed Keywords
Ŵyl Yng Wedi Tyddyn Sioe Safle Newyddion Gŵyl Gymdeit­has Gyfer Gwledig Gwlad Fwy Fren­hi­nol Fideo Ffair Eraill Digwyddia­dau Darllenwch Cymru Cymdeit­has Cylchlythyr Cyfleus­te­rau Cyf Cofrestrwch Chefn Cafc Amdanom A­maethyddol Aeaf
Similar Searches